เงื่อนไขการส่งสินค้า

ระยะเวลาในการส่งสินค้า จากช่องทางการส่งสินค้าที่ลูกค้าเลือก จะขึ้นอยู่กับว่า ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า และทำการจ่ายเงินค่าสินค้า รวมทั้งการส่งเอกสารการยืนยันการชำระเงินเข้ามาที่ Web Site iGraceShop.com