วิธีการชำระเงิน และการส่งเอกสารยืนยันการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า 
การชำระเงินค่าสินค้า ลูกค้าสามารถโอนเงินค่าสินค้า เข้าที่บัญชี  

ธนาคาร     ชื่อบัญชี    สาขา      เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)    
 นายสมยศ ผ่องสมบูรณ์    
   
 คลองตัน
     
135-4-53827-2
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)    
 นายสมยศ ผ่องสมบูรณ์    
   
 พุทธมณทลสาย 2
     
980-5-71589-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)     
 นายสมยศ ผ่องสมบูรณ์
   
เอสพะนาด รัชดา
     
584-1-09142-7
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)    
 นายสมยศ ผ่องสมบูรณ์
   
ถนนเสือป่า
     
027-2-72267-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)    
 นายสมยศ ผ่องสมบูรณ์
   
  ถนนรัชดาภิเศก 3 
     
 106-2-39019-6

 

การส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า

หลังจากที่ท่านได้ไปทำการ โอนเงินค่าสินค้ามาแล้ว ให้ Scan หรือ ถ่ายรูปเอกสาร และนำส่งเข้าระบบโดยการ
1. Login เข้าระบบ หรือ  Click ที่ชื่อ ของท่านที่มุมบนขวา
2. เข้าไป "ประวัติ และรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า"
3. เลือก รายการสั่งซื้อที่ท่านชำระเงิน  และ Click ที่ "รายละเอียด"
4. กดปุ่ม "ยืนยันการชำระเงิน"
5. เลือก การอ้างอิงการสั่งซื้อให้ถูกต้อง 
6. แนบไฟล์ เอกสารยืนยันการชำระเงินเข้ามา