วิธีการส่งสินค้า Delivery 

การจัดส่งสินค้ามีให้เลือก 2 แบบ

แบบที่ 1 :  การจัดส่งสินค้าแบบพัสดุลงทะเบียน (Normal Post) โดยใช้บริการส่งของด้วยไปรษณีย์ไทย 
     - ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ได้รับสินค้าภายใน 3-5 วัน  
     - ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 4-7 วัน

แบบที่ 2 :  การจัดส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ (EMS Post) โดยใช้บริการส่งของด้วยไปรษณีย์ไทย 
     - ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน  
     - ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน
 2-3 วัน

 * ระยะเวลาการได้รับสินค้า จะนับจากวันที่ทาง iGraceShop.com  ได้รับการเอกสารการยืนยันการชำระค่าสินค้า จากผู้ซื้อสินค้า โดยทาง iGraceShop.com จะโทรไปยืนยันที่อยู่การจัดส่งสินค้าทางโทรศัพท์ *